ACUM:
13.03
Pulsul zilei (continuare)
Urmează:
14.00
Buletin de știri
Apoi:
14.03
Pulsul zilei (continuare)

Arhivă : Știri din Brașov Înapoi

Radio Romania Brasov 93.3 FM - Mereu la inalțime ! - Asculta LIVE - Postul tău de știri și informații de actualitate din Brașov, naționale și internaționale! - Radio Romania Brasov 93.3 FM - Mereu la înalțime ! - Asculta LIVE

UPDATE. Spor de periculozitate de 55% cadrelor medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov

Publicat: vineri, 17 Aprilie 2020 , ora 19.08

Ca urmare a publicării pe site-ul www.radiobrasovfm.ro, în data de 17 aprilie 2020 a articolului intitulat "Nemulțumiri printre cadrele medicale din Spitalul de Boli Infecțioase, din cauza sporului de periculozitate", cu privire la declarațiile liderului de sindicat din cadrul spitalului, referitoare la acordarea, în prezent, a sporului de condiții deosebit de periculoase pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Brașov, administrația Consiliul Județean Brașov a solicitat drept la replică.

Vestea bună pentru cadrele medicale vizate este că a fost reanalizată situația și a fost adoptată o hotărâre de acordare a sporului de condiții deosebit de periculoase, în cuantum de 55%, personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din spital care lucrează nemijlocit cu pacienți infectați cu SARS-CoV-2, începând cu luna aprilie 2020.

Redăm integral comunicatul Consiliului Județean Brașov:

În data de 16.04.2020 a avut loc la sediul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Brașov o ședință extinsă cu membrii Comitetului Director, medicii-șefi de secție, reprezentanți ai serviciului RUNOS și ai CFP, la care a participat și liderul sindicatului Sanitas din spital, ședință în care s-a discutat și adoptat hotărârea de acordare a sporului de condiții deosebit de periculoase, în cuantum de 55%, personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din spital care lucrează nemijlocit cu pacienți infectați cu SARS-CoV-2, începând cu luna aprilie 2020.

Decizia a fost adoptată în baza Ordinului Ministerului Sănătății nr. 555/3 aprilie 2020, în care Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Brașov este menționat în lista spitalelor care asigură asistență medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a, precum și în baza prevederilor din Anexa nr. 2 - Mărimea sporului pentru condiții deosebit de periculoase acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, dorim să aducem la aducem la cunoștința opiniei publice următoarele:

Potrivit articolului 12 alin.1 din HG nr. 153/2018 - nominalizarea personalului care beneficiază de spor pe locuri de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare se stabilesc de ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor reprezentative la nivel de unitate/sindicatelor afiliate la o federație reprezentativă pe grup de unități/sector sau, după caz, a reprezentanților salariaților, în limita prevederilor din prezentul Regulament-cadru.

Precizăm că potrivit prevederilor art. 3 alin. 4 din Legea nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ordonatorii de credite au obligația să stabilească salariile de bază, sporurile, alte drepturi salariale în bani și în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu.

Într-adevăr, în situația în care la nivelul Consiliului Județean Brașov limita de 30% prevăzută de lege este depășită, există obligația prevăzută la art. 25 alin. 6 din Legea nr. 153/2017 să se asigure limita minimă a sporurilor, în acest caz sporul putând fi acordat la limita minimă de 55%.

În acest caz, văzând prevederile legale menționate mai sus, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov împreună cu membrii Comitetului Director al unității sanitare, stabilește acordarea salariilor de bază și a sporurilor. Competența de acordare a sporurilor în unitățile sanitare nu este a Consiliului Județean Brașov.

"Personalul medical, medicii noștri sunt linia noastră de apărare împotriva infecției COVID-19. Avem încredere în ei și ne punem speranțele în ei! Suntem conștienți că pentru ei este o situație de stres major, este un pericol suplimentar la care se expun și, în consecință, credem că este corect să recunoaștem, evident, că este nevoie să-i susținem și din punct de vedere financiar, în afara acordării tuturor drepturilor salariale prevăzute de lege. În acest sens, am luat decizia dublării sumelor pentru stimulentele acordate medicilor, astfel încât managerii spitalelor care sunt în prima linie în lupta cu noul coronavirus să aibă posibilitatea de a stimula cadrele medicale. Cât despre sporurile salariale ale personalului medical din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, Consiliul Județean nu are compentența acordării acestor sporuri. Această decizie aparține în totalitate conducerii spitalului", a declarat președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea.

***

Amintim că mai mulți angajați ai Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov s-au revoltat din cauza sporului de periculozitate de 15% care li s-a acordat în această lună, în condițiile în care colegi de breaslă de la alte spitale din Brașov dar și din țară au sporuri mult mai mari.

Citiți aici ce a declarat, ieri, asistenta medicală Mirela Scoican, vorbind în numele colegilor de spital în calitatea sa de lider de sindicat:

http://www.radiobrasovfm.ro/stire/nemulumiri-printre-cadrele-medicale-din-spitalul-de-boli-infecioase-din-cauza-sporului-de-periculozitate/2646741/5781/5


Camelia Vlad