ACUM:
0.00
Transilvania by night

Arhivă : Știri din Brașov Înapoi

HOTĂRÂREA Nr. 24 din 07 octombrie 2020 privind instituirea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu noul coronavirus la nivelul județului Brașov.

Publicat: miercuri, 7 Octombrie 2020 , ora 21.14

Având în vedere prevederile H.G. nr.782/2020, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, luând în considerare:

• evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2;

• incidența cumulată a cazurilor de COVID - 19 în ultimele 14 zile la nivelul localităților din județul Brașov;

• prevederile Ordonanței de Urgență nr. 141 din 19 august 2020, privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

• Ordinul comun MS și MEC nr. 1494/5487/31.08.2020, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Co V-2,

• Hotărârea nr. 47/05.10.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență;

• O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;

• adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov nr. 11692 din 07.10.2020

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov, întrunit în ședință extraordinară în data de 07.10.2020, ora 11.00 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se vor intensifica activitățile de control privind respectarea măsurilor deja impuse de purtare a măștii, igiena mâinilor și distanțare fizică în locurile aglomerate (piețe, mijloace de transport în comun, zone de circulație intensă) prin: mesaje de avertizare, publicitate, intervenția forțelor de ordine.

Art. 2 Se vor decala orele de început și sfârșit ale activității la nivelul instituțiilor, în vederea reducerii aglomerării la orele de vârf.

Art. 3 Se va organiza munca la distanță în instituții publice, acolo unde este posibil, pentru a reduce aglomerarea din birouri.

Art. 4 Se interzice desfășurarea de evenimente publice (concerte, târguri, bâlciuri, evenimente sportive și de agrement) care favorizează aglomerații de persoane, al căror număr nu poate fi controlat și în perimetre greu delimitabile. Aceste măsuri nu afectează activitățile deja reglementate prin Hotărâri anterioare, cum ar fi teatre, opera, cinematografe.

Art. 5 Se recomandă ferm purtarea măștii pe toata durata deplasării în afara domiciliului.

Art. 6 Se recomandă ferm ca persoanele vulnerabile (vârstnici, persoane cu istoric medical) să evite frecventarea locurilor publice aglomerate. Se vor implementa sisteme de prioritate pentru aceste persoane. Comitetele Locale pentru Situații de Urgență vor implementa aceste măsuri în locurile aglomerate stabilite prin hotărârile acestora.

Art. 7 Unitățile de învățământ de pe raza localităților cu incidență cumulată de peste 3/1000 locuitori vor funcționa în ,,scenariu roșu", pentru o perioadă de 14 zile.

Art. 8 Inspectoratul Școlar Județean Brașov va comunica în regim de urgență prezenta hotărâre către conducerea unităților de învățământ prevazute la art. 7 și va monitoriza aplicarea măsurii.

Art. 9 Se interzice organizarea de evenimente publice care implică adunări de mai multe persoane pe durata următoarelor 14 zile în localitățile cu incidență de peste 3/1000 de locuitori.

Art. 10. Se introduce obligativitatea igienizării spațiilor comune din imobile (lift, casa scărilor) de către Asociațiile de Proprietari.

Art. 11. Autoritățile locale au obligația de a efectua lucrări de dezinfecție a spațiilor publice pe care le au în administrare.

Art 12. Organizarea de sărbători religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară activitatea, fără participarea persoanelor/pelerinilor din alte localități.

Art. 13 Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție pe o rază de 100 de metri în jurul perimetrului exterior al tuturor unităților de învățământ din judetul Brașov.

Art. 14 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data emiterii.

Art. 15 Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Țara Bârsei" al județului Brașov, prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre tuturor membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov.

Art. 16 Instituția Prefectului - Județul Brașov va comunica prezenta hotărâre, în regim de urgență, către Primăriile localităților cu incidență cumulată de peste 3/1000 locuitori.

Art. 17 Prezenta hotărâre se publica pe site-ul oficial al Instituției Prefectului Județului Brașov

Radio România Brașov FM